photo.cloudbox: http://kfsandning.linkoping.se/kf20140930/

Bland ärendena på kommunfullmäktiges sammanträde finns till exempel uppföljning och utvärdering av ”Världens bästa Linköping”, strategisk plan med övergripande mål för 2011-2014.