photo.cloudbox: http://kfsandning.linkoping.se/kf20140826/

På sammanträdet den 26 augusti behandlas bland annat åtgärdsprogram för partiklar och avgiftsfria bygglov för solceller och solfångare.