photo.cloudbox: http://kfsandning.linkoping.se/kf20140225/

På mötet behandlas bland annat Ostlänkens sträckning genom Linköping. 
Hållbarhetsrapport 2013 kommer också att tas upp och förslag till ändrade regler för resultatöverföring i kommunens nämnder.