photo.cloudbox:

Klara dig själv i 72 timmar

2017-02-01 | 20

Idag tar vi för givet att vi har bekvämligheter såsom ström, rinnande vatten och värme där hemma, men vårt moderna samhälle kan utsättas för störningar som till exempel översvämningar och strömavbrott som kan få stora följder. Därför är det viktigt att ha en mental beredskap ifall vi av någon anledning skulle bli utan dessa bekvämligheter. Genom att förbereda dig för att klara 72 timmar på egen hand underlättar du för dem som är mest nödställda.I den här filmen vill vi hjälpa dig att på bästa sätt förbereda dig inför oväntade händelser.

Kategori:
Kris