photo.cloudbox:

Inkludering på Vist Skola

2015-11-18 | 307.475

Arbete med Inkludering pågår på flera skolor runt om i Linköping på olika sätt. Till skillnad från integrering, som i första hand går ut på att få olika delar att passa in i en given helhet, står inkludering i det här sammanhanget för ett motsatt synsätt: de olika beståndsdelarna bygger tillsammans helheten. Under tre år har tre skolor; Vist skola, Tornhagsskolan samt Tokarpsskolan jobbat med detta tillsammans med IFOUS - som är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt Malmö högskola.
Läs mer i LÄRORIK nr4 2015… http://www.linkoping.se/Skola-barnomsorg/Grundskolor/metodstod/Larorik/