photo.cloudbox:

Hitta bostad

2017-02-28 | 171.76

I Linköping finns det kommunala och privata bostadsbolag. Bland bostäderna finns det särskilda bostäder för studerande och för seniorer.

Du hittar kontaktuppgifter till många fastighetsägare i listan ”Hyresvärdar i Linköping”. Listan finns på kommunens webbplats linkoping.se. Du kan också få den på något av kommunens medborgarkontor. Det är Linköpings kommun som har gjort listan i samråd med de fastighetsägare som vill ha med sina kontaktuppgifter. Det finns ingen kommunal bostadsförmedling i Linköping. Du får själv ta kontakt med hyresvärdarna. Det är hyresvärdarna själva som har ansvar för informationen om sina lediga lägenheter och om hur du ställer dig i kö.

Det finns flera fastighetsbolag som erbjuder seniorboende eller 55+ och trygghetsboende för dig som är över 70 år.

Seniorboende är lägenheter som är speciellt anpassade för äldre. De kan till exempel vara utrustade med timer för eluttag, handtag i badrum och vara utan trösklar. Du som fyllt 55 år har möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende.

Trygghetsboende är bostäder med extra trygghet och gemenskap för dig som har fyllt 70 år. Det finns en värd i boendet samt gemensamma sällskapsrum för olika aktiviteter.

Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få ditt behovet av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i ditt vanliga boende, genom till exempel hemtjänst eller dagverksamhet.

Äldrelotsen kan svara på frågor och vägleder inom äldreomsorgen. Du kontaktar äldrelotsarna på telefon 013-20 64 01

Kontaktuppgifter Medborgarkontoret 

Telefonnummer: 013-20 66 70
Besöksadress:  Östgötagatan 5 (i huvudbiblioteket)

webbadress: http://www.linkoping.se/medborgarkontor

Kategori:
Teckenspråk