photo.cloudbox:

Gränserna i kartan – varför kan jag inte lita på dem?

2017-02-15 | 104.8

Ska du ta ner ett träd vid din tomtgräns? I den här filmen berättar vi varför kartan på vår webbplats inte är tillräckligt exakt då du vill fastställa var dina fastighetsgränser faktiskt går. Kartan är en uppskattning av fastighetsgränserna. Dina gränser kan vara bildade långt tillbaka i tiden, vilket kan betyda att du behöver få hjälp av en lantmätare för att bestämma dem.

Kategori:
Bygga och bo