photo.cloudbox:

Fullmäktige 150 år - textad

2013-12-03 | 663

Under 2013 fyllde kommunfullmäktige 150 år.  Gunnar Elfström, före detta stadsantikvarie i Linköpings kommun, berättar om fullmäktiges långa historia.