photo.cloudbox:

Företagsplatser Råd & Stöd

2017-09-14 | 282.917

Företagsplatser är en verksamhet där du har din sysselsättning på en arbetsplats. För att ha en företagsplats behöver du ett LSS-beslut om daglig verksamhet. Målet är att hitta en sysselsättning som du tycker är meningsfull och där det finns möjlighet för dig att utvecklas.

Kategori:
Stöd och omsorg