photo.cloudbox:

Flyktingmottagande i Linköpings Kommun (kortversion)

2016-03-15 | 65.4

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) samt kommundirektör Joakim Kärnborg berättar hur Linköpings Kommun arbetar med att ta emot ett ökat antal flyktingar.

Kategori:
Om kommunen