photo.cloudbox:

Flyktingmottagande i Linköpings Kommun

2015-11-17 | 85.92

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) samt kommundirektör Joakim Kärnborg berättar hur Linköpings Kommun arbetar med att ta emot ett ökat antal flyktingar.

Kategori:
Om kommunen