photo.cloudbox:

Familjelotsen – metodutveckling i samverkan

2017-10-09 | 467.459

Familjelotsen är ett samverkansprojekt för att kunna ge bättre stöd till familjer med sammansatta behov. Familjerna får stöd av familjeombud som arbetar på uppdrag av familjerna och företräder dem. I filmen får du veta mer om projektet Familjelotsen, och mer information finns här.

Kategori:
Stöd och omsorg