photo.cloudbox:

Fairtrade och Agenda 2030

2017-10-07 | 1945.48

Fairtrade och Agenda 2030 med Johanna Lidholm, Fairtrade Sverige
De 17 globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt lösa klimatkrisen. Vi berättar om hur Fairtrade och rättvis handel kan bidra till att uppnå målen i Agenda 2030 och om hur du kan vara en del av detta.

Kategori:
Miljö och hälsa