photo.cloudbox:

Fair Trade Forum: Panelsamtal - Maten - en het potati

2017-10-07 | 3813.32

Panelsamtal - Maten - en het potatis med Anna Jamiesson Naturbeteskött, Louise Ridderström Östgötamat, Lisa Förare Winblad matskribent, Jonas Alvin årets Östgötakock, Peter Borring LRF ordförande och lantbrukare, Camilla Sjörs forskar om hållbara matvanor vid Karolinska Institutet
Vad vi bör ha på våra tallrikar är ständigt omdebatterat. Vad är egentligen mest hållbart? Är kött en smutsig klimatbov eller en garanti för den biologiska mångfalden? Borde vi snarare fokusera mer på hur det vi köper från utvecklingsländerna är producerat? Livesändning från kårhuset Kollektivet i Linköping.

Kategori:
Miljö och hälsa