photo.cloudbox:

Du kan göra skillnad!

2015-06-24 | 173.6

Socialförvaltningen i Linköping söker efter fler medmänniskor som kan tänka sig ställa upp som kontaktperson, stödfamilj eller familjehem. I den här filmen berättar några Linköpingsbor som finns där för barnen som behöver stöd och hjälp om sina erfarenheter av frivilligt socialt arbete.

Kategori:
Stöd och omsorg