photo.cloudbox:

Den kommunala ärendeberedningsprocessen

2019-01-11 | 289.28

Under hösten 2018 har kommunkansliet på Kommunledningsförvaltningen i Linköpings kommun tagit fram en film om hur det går till att ta fram ärenden som ska beslutas i nämnd och av kommunfullmäktige.