photo.cloudbox:

Chatta med kurator på Ungdomsmottagningen

2018-11-05 | 123

Den psykiska ohälsan hos unga ökar. För att bli mer tillgängliga öppnar Ungdomsmottagningen en chatt som vänder sig till dig som är mellan 13 och 25 år. Även föräldrar är välkomna att få svar på frågor, råd och tips som kan underlätta i svåra situationer. Läs mer på www.linkoping.se/umo-chatt.

Kategori:
Stöd och omsorg