photo.cloudbox:

Certifiering av Teknikcollage

2015-09-03 | 155.04

Nu har även Linköping fått ett Teknikcollege. Flera gymnasieprogram och vuxenutbildningar har genomgått den certifiering som krävs för att få kalla sig Teknikcollage. Det är Linköpings kommun som i nära samarbete med näringslivet driver Teknikcollege. Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform när det gäller kompetensförsörjning för svensk industri.