photo.cloudbox:

Budget 2018 - Kommunstyrelsen

2017-11-27 | 37.417

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.

Kategori:
Om kommunen