photo.cloudbox:

Budget 2018 - Bildningsnämnden

2017-11-27 | 156.959

Bildningsnämndens ordförande Karin Granbom Ellison (L) berättar vilka områden som man kommer prioritera under 2018 och vad som kommer att bli den största utmaningen under det kommande året.

Kategori:
Om kommunen