photo.cloudbox:

Beröm för arbete mot våldsbejakande extremism

2017-07-05 | 168.64

Linköpings kommun får beröm för sina insatser av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Det framgick vid ett seminarium under Almedalsveckan om lägesbilder för den våldsbejakande extremismen i Sverige.

Kategori:
Om kommunen