photo.cloudbox:

Bästa världen på en minut

2020-01-15 | 65.4

Inom projektet Bästa världen för årskurs 2 Fritidshem, åk 5 samt åk 8 ingår bl.a ett besök på Kolmårdens djurpark där elever med hjälp av zoopedagoger får lära sig hur vi bäst tar hand om vår jord.