photo.cloudbox:

Bästa världen på 3minuter textad.mp4

2019-10-16 | 184.4

Om Bästa världen - En hållbar resa där du är med och bestämmer vart vi ska. Vi har bara ett jordklot och i en värld där vi ständigt blir fler människor är vår tids stora utmaning att ta vara på de resurser vi har. Hur gör vi det? Hur hänger allt ihop? Och vad kan var och en göra för att bygga ett hållbart samhälle? Målet i sikte är - Bästa världen! Ett gemensamt projekt mellan Tekniska verken, Kolmården samt Linköpings kommun