photo.cloudbox:

Barn som far illa

2017-02-28 | 106.24

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker det eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Om du vill göra en orosanmälan så tar du kontakt med socialförvaltningen i Linköpings kommun. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till sociala jouren.

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till socialförvaltningen. Då kan ni tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns till hjälp.

Telefonnumret till mottagningen för barn och unga är:
 013-20 61 88

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen, Individ- och familjeomsorg, Box 356, 581 03 Linköping

Besöksadress: Barnhemsgatan 2.
Telefonnummer till sociala jouren: 013-20 75 26.

Webbadress: http://www.linkoping.se/barn-som-far-illa/

Kategori:
Teckenspråk