photo.cloudbox:

Arbetsmarknads- och bildningsroteln

2016-01-27 | 211.68

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För arbetsmarknads- och bildningsroteln ansvarar kommunalråd Karin Granbom Ellison (L). I arbetsmarknads- och bildningsrotelns ansvarsområde ingår bildningsnämnden, näringslivsbolaget Nulink, Mjärdevi Science Park och fastighetsbolaget Sankt Kors.

Läs mer på Budget 2016-2017.