photo.cloudbox:

Arbetsmarknads- och bildningsroteln

2015-01-23 | 203

Kommunens nämnder och bolag är organiserade i sex rotlar. För arbetsmarknads- och bildningsroteln ansvarar kommunalråd Karin Granbom Ellison (FP). I arbetsmarknads- och bildningsrotelns ansvarsområde ingår bildningsnämnden, näringslivsbolaget Nulink, Mjärdevi Science Park och fastighetsbolaget Sankt Kors.

Läs mer på Budget 2015.