photo.cloudbox:

Äng mitt i Vallarondellen

2020-04-22 | 53.56

2019 gjordes en gräsmarksinventering i Linköpings kommun. Frågan var hur den biologiska mångfalden skulle gynnas av att gräs inte klipptes och blommor fick breda ut sig. Resultatet var positivt och sommaren 2020 leder det till ängsytor på 75 platser, en är mitt i Vallarondellen.

Kategori:
Kultur och fritid